Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe hakem heyetlerinin faaliyete başlamasıyla hukukumuzda yeni bir dönem başlamıştır. Bu kapsamda oluşturulan  Tüketici Mahkemelerinde içtihat ve uygulamalar henüz sağlam bir temele kavuşmamıştır. Özellikle müteahhit ve inşaat şirketlerinin konutları vaadedilen niteliklerde yapmaması veya  tapu devirlerini gerçekleştirmemesi, tüketicileri zor durumda bırakmaktadır.
Bu nedenle özellikle ön ödemeli konut satış ve konut sahibi olmak amacıyla yapılan konut finansmanı sözleşmeleri ve bunlara bağlı kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar bir uzmanlık konusu olmaktadır. 
Yine ülkemizde hukuki uyuşmazlıkların önemli bir bölümünü oluşturan kredi sözleşmeleri ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar  ; tecrübe ve teknik bilgi gerektiren konulardır.

Konut satış ve finansman sözleşmeleri ile kredi sözleşmeleri başta olmak üzere;

  • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde yer alan haksız şartın giderilmesi,
  • Tüketici sorunlarının çözümlenmesi amacı ile ilgili kurum ve kuruluşlara başvurulması ve takibinin yürütülmesi,
  • Kredi kartı sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların giderilmesi,
  • Abonelik ve paket/tur sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi,
  • Devre tatil sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Mesafeli satışlardan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.