Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku ve ticari hayat içerisindeki hukuki ilişkiler temel çalışma alanlarımızdan birisidir. Ticaret şirketlerinden olan adi şirket, limited şirket , anonim şirket, komandit veya kolektif şirketler ve kooperatif şirketlerinin kurulması, şirket esas sözleşmesinin hazırlanması veya değiştirilmesi gibi teknik hukuki bilgi isteyen yardımlar ile; Şirketlerin yönetim kurulu, genel kurul toplantıları ve kararlarına karşı işlem uyuşmazlıklar bu hukuk dalında ki başlıca hizmet ve danışmanlık verdiğimiz konulardır.

  • Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında hizmet verdiğimiz diğer başlıca konular ise;
  • Şirket hisselerin devir işlemleri 
  • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri
  • Şirket bölünmesi birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri
  • Ticaret adı ve işletme ünvânı işlemleri ile bunlara karşı gerçekleşen tecavüzlere karşı hukuki koruma
  • Sermaye artırım ve indirim işlemleri
  • Haksız sermaye artırımı nedeniyle uğranılan zararın tazmini
  • Cari hesap sözleşmeleri başta olmak üzere şirket alım- satım, kredi , bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davaların yürütülmesi hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz diğer konulardır.