Sigorta Hukuku

Genel esasları Türk Ticaret Kanununda belirtilen sigorta hukuku sıklıkla karşılaşılan bir hukuki uyuşmazlık olmasının yanı sıra gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. 
Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta şirketlerine müracaatlarda birtakım sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Özellikle hasarın tespiti ile ekonomik değer biçilmesine yönelik uyuşmazlıklar bunların başında gelir. Sigorta şirketinin sorumlu olduğu bedel , fazla primlerin iadesi , kusur oranının belirlenmesi ve etkisi , sigorta poliçesinin kapsam ve niteliği gibi uyuşmazlıklar genellikle ilgili sigorta şirketine başvuru yoluyla çözülemez.
Bu tür uyuşmazlıkları çözmek için etkili bir tahkim yolu öngörülmüştür. Bu amaçla kurulan Sigorta Tahkim Komisyonundan olumlu bir sonuç alabilmek için başvuru şartlarını yerine getirmek, birtakım ispat şartlarını yerine getirmek ve başvuruyu takip etmek gerekir.
Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve KASKO poliçesi ile genel sağlık sigortaları başta olmak üzere
• Seyahat Sağlık Sigortası
• Zorunlu Deprem ve Yangın Sigortaları
• Tekne – Deniz Araçları Sigortaları
• Genel Sorumluluk Sigortaları
• İnşaat Sigortası
• Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
• Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası 
• Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları
• Birikimli Hayat Sigortaları
Hukuki yardım ve danışmanlık verdiğimiz diğer sigorta türleridir.