İş Hukuku

  • İş sözleşmeleri, alt işverenlik sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, ikale sözleşmeleri, tutanaklar, ihtarname ve fesih bildirimlerinin hazırlanması gibi bir takım sözleşmeler ve eki niteliğindeki taslaklar hazırlanarak hukuki destek sağlanmaktadır. 
  • İşe iade, iş mevzuatından kaynaklı işçilik alacakları - kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, fark ücret alacakları, ihbar tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin- iş kazalarından kaynaklı tazminat talepleri gibi iş mevzuatından doğan davalarda deneyimli kadrosu ile müvekkillerini temsili sağlanarak kaliteli hukuk hizmeti verilmektedir. 
  • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakeresi
  • İş Sözleşmelerinin Revize Edilmesi
  • İşe İade Davaları
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklı Davalar
  • Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan İdari İşlem ve Davalar
  • İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davaları